Om foreningen

Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge er opført af Farum Private Andelsboligforening i 1993.

Bebyggelsen består af 19 boliger samt et fælleshus opført som 1 plans boliger med 6 boliger på 105 m2,  7 boliger på 95 m2,  5 boliger på 87 m2 og 1  bolig på 77 m2.

Til hver bolig hører et loftsrum samt et skur mellem husene.

Ligeledes har alle boliger egen for- og baghave.

Der er en parkeringsplads ved hver bolig, samt 6 stk. gæsteparkeringspladser ved fælleshuset, og 2 stk. ved hus nr. 1

Hvis gæsteparkeringens pladserne er optaget, henvises der til parkering ved institutionerne ved Stavnsholtvej 49.

Fælleshuset er placeret i forbindelse med et friareal ved indkørslen til bebyggelsen og indeholder forsamlingslokale, køkken, toilet /bad og et gæsteværelse . Fælleshusets lokaler og gæsteværelse kan lejes af andelshaverne til private arrangementer. Der forefindes service til 40 personer.

Foreningen har opsat en hjertestarter, som er tilknyttet TrygFonden Hjerteløber ordning og lokaliseret uden på fælleshuset.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for en periode af 2 år. Således at der hvert år er valt af nogle medlemmer i bestyrelsen.

Beboerne har nedsat et aktivitetsudvalg, der gennem året arrangerer diverse sammenkomster for beboerne. Af disse arrangementer kan som eksempel nævnes: Nytårsfrokost, forårsfest, høstfest, musikaftener. Vi arrangerer også fællesvisning af sportsbegivenheder og koncerter m.m. som vises på TV på vores store lærred i fælleshuset. vi arranger beboermøder efter behov.

Derudover står vi i størst muligt omfang  selv for vedligeholdelsen af vores fællesarealer.

Området er videoovervåget.

CVR: DK32638198

Foreningen er medlem af ABF.                 http://www.abf-rep.dk