Kontakt

Bestyrelsens sammensætning:

Formand:       Merethe Rose Petersen

Stavnsholtvænge 1

Formand@stavnsholt.dk

 

Elio Colombo

Stavnsholtvænge 11

 

Kasserer:       Henning Willer

Stavnsholtvænge 16

kassereren@stavnsholt.dk

 

Birte Brask

Stavnsholtvænge 18