Interesselisten

Interesselisten

Det har været nødvendigt for foreningen at ændre forudsætningerne for at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge. Derfor har vi på en ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2015 vedtaget at nedlægge ventelisten og i stedet oprette en interesseliste.

Om foreningen kan vi fortælle, at der er 19 andelsboliger, fordelt på 4 forskellige størrelser  huse  på henholdsvis 77m2,  87m2,   95m2 og 105m2 samt et fælleshus på 94m2.

77m2 hus

77m2 Hus 1stk.

 

87m2 Hus 3 stk.

87m2 2 boliger som dobbelt hus

95m2 Hus 7 stk.

105m2 Hus

105m2 Hus 6 stk.

Vi lægger vægt på et godt fællesskab. p.t. har vi et Grøntudvalg, et Fælleshusudvalg og et Caféudvalg, som blandt andet arrangerer udflugter. Desuden afholder vi beboermøder, og i vinterhalvåret har vi film/TV aftener og andet som kan have beboernes interesse. 

Herudover opkræves afgift til YouSee Kabel TV lille pakke.

Såfremt du/I ønsker at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge, bedes du/I skrive en ansøgning, der indeholder navn, adresse, telefon, mailadresse, fødselsdag samt lidt om interesser, evt. erhverv, hvad man forventer af en andelsboligforening og hvad du/I kan bidrage til foreningen med.

Gebyret for at stå på interesselisten er 100,- kr.  årligt. Interesseliste gebyret opkræves fra 1. maj til 30. april. Den årlige indbetaling vil blive opkrævet pr. e-mail med en et konto nr. som pengene skal overføres til, og såfremt dette beløb ikke indbetales rettidigt, bortfalder retten til en plads på listen.

Samtidigt henviser vi til vor hjemmeside www. https://www.stavnsholt.dk/koeb-og-salg/  hvor vi fremover

opslår hår der er ledige andele til salg,

Da de fleste der står på interesselisten ikke i øjeblikket er klar til køb af andel må man selv

kontrollere hvad der er til salg.

Hvis man er interesseret i en opslået andel bedes man kontakte

interesselisten@stavnsholt.dk, på mail.

Adresse ændring samt udmeldelse bedes meddelt på

interesselisten@stavnsholt.dk, hvis gebyret ikke indbetales slettes man automatisk.

Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge står selv frit for valg af nye andelshavere.

Med venlig hilsen

AB Stavnsholtvænge

CVR 32638198

Interesseliste@stavnsholt.dk                                  www.stavnsholt.dk