Interesselisten

Interesselisten

Det har været nødvendigt for foreningen at ændre forudsætningerne for at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge. Derfor har vi på en ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2015 vedtaget at nedlægge ventelisten og i stedet oprette en interesseliste.

Om foreningen kan vi fortælle, at der er 19 andelsboliger, fordelt på 4 forskellige størrelser  huse  på henholdsvis 77m2,  87m2,   95m2 og 105m2 samt et fælleshus på 94m2.

77m2 hus

1 stk. 77m2 Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-77m2-hus-Nr.-19.jpg

5 stk. 87m2Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-87m2-hus-Nr.-5-14-15-17-og-18.jpg

7 Stk. 95m2 Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-95m2-hus-Nr.-2-3-4-7-9-11-og-12.jpg

105m2 Hus

6 Stk. 105m2 Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-105m2-hus-Nr.-1-6-8-10-13-og-16-1.jpg

Vi lægger vægt på et godt fællesskab. p.t. har vi et Grøntudvalg, et Fælleshusudvalg og et Caféudvalg, som blandt andet arrangerer udflugter. Desuden afholder vi beboermøder, og i vinterhalvåret har vi film/TV aftener og andet som kan have beboernes interesse. 

Herudover opkræves afgift til YouSee Kabel TV lille pakke.

Såfremt du/I ønsker at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge, bedes du/I skrive en ansøgning, der indeholder navn, adresse, telefon, mailadresse, fødselsdag samt lidt om interesser, evt. erhverv, hvad man forventer af en andelsboligforening og hvad du/I kan bidrage til foreningen med.

Gebyret for at stå på interesselisten er 100,- kr.  årligt. Interesseliste gebyret opkræves fra 1. maj til 30. april. Den årlige indbetaling vil blive opkrævet pr. e-mail med en vedhæftet faktura, og såfremt den ikke indbetales rettidigt, bortfalder retten til en plads på listen.

Samtidigt henviser vi til vor hjemmeside www. https://www.stavnsholt.dk/koeb-og-salg/  hvor vi fremover

opslår hår der er ledige andele til salg,

Da de fleste der står på interesselisten ikke i øjeblikket er klar til køb af andel må man selv

kontrollere hvad der er til salg.

Hvis man er interesseret i en opslået andel bedes man kontakte

bestyrelsen@stavnsholt.dk på mail.

Adresseændring samt udmeldelse bedes meddelt på

interesselisten@stavnsholt.dk, hvis gebyret ikke indbetales slettes man automatisk.

Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge står selv frit for valg af nye andelshavere.

Med venlig hilsen

AB Stavnsholtvænge

CVR 32638198

Interesseliste@stavnsholt.dk                                  www.stavnsholt.dk