Interesselisten

Interesselisten

Det har været nødvendigt for foreningen at ændre forudsætningerne for at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge. Derfor har vi på en ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2015 vedtaget at nedlægge ventelisten og i stedet oprette en interesseliste.

Om foreningen kan vi fortælle, at der er 19 andelsboliger, fordelt på 4 forskellige størrelser  huse  på henholdsvis 77m2,  87m2,   95m2  og 105m2  samt et fælleshus.

77m2 hus
77m2 Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-77m2-hus-Nr.-19.jpg

87m2 Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-87m2-hus-Nr.-5-14-15-17-og-18.jpg

95m2 Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-95m2-hus-Nr.-2-3-4-7-9-11-og-12.jpg

105m2 Hus
105m2 Hus

https://usercontent.one/wp/www.stavnsholt.dk/wp-content/uploads/2021/09/Skitse-105m2-hus-Nr.-1-6-8-10-13-og-16-1.jpg

Vi lægger vægt på et godt fællesskab. p.t. har vi et Grøntudvalg, et Fælleshusudvalg og et Caféudvalg, som blandt andet arrangerer udflugter. Desuden afholder vi beboermøder, og i vinterhalvåret har vi film/TV aftener og andet som kan have beboernes interesse. 

Herudover opkræves afgift til YouSee Kabel TV lille pakke.

Såfremt du/I ønsker at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge, bedes du/I skrive en ansøgning, der indeholder navn, adresse, telefon, mailadresse, fødselsdag samt lidt om interesser, evt. erhverv, hvad man forventer af en andelsboligforening og hvad du/I kan bidrage til foreningen med.

Gebyret for at stå på interesselisten er 100,- kr.  årligt. Interesseliste gebyret opkræves fra 1. maj til 30. april. Den årlige indbetaling vil blive opkrævet pr. e-mail med en vedhæftet faktura, og såfremt den ikke indbetales rettidigt, bortfalder retten til en plads på listen.

Når der kommer en ledig andelsbolig, inviteres alle på interesselisten til åbent hus, som afholdes en onsdag aften og en lørdag eftermiddag.

Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge står selv frit for valg af nye andelshavere.

Med venlig hilsen

AB Stavnsholtvænge

CVR 32638198

Interesseliste@stavnsholt.dk                                  www.stavnsholt.dk