Interesselisten

Interesselisten

Det har været nødvendigt for foreningen at ændre forudsætningerne for at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge. Derfor har vi på en ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2015 vedtaget at nedlægge ventelisten og i stedet oprette en interesseliste.

Om foreningen kan vi fortælle, at der er 19 andelsboliger, fordelt på 4 forskellige størrelser samt et fælleshus.

Vi lægger vægt på et godt fællesskab. P.t. har vi et Haveudvalg, et Fælleshusudvalg, et Caféudvalg, som blandt andet arrangerer udflugter. Desuden afholder vi beboermøder, og i vinterhalvåret har vi filmaftener og EDB-eftermiddage efter interesse. 

Herudover opkræves afgift til YouSee Kabel TV lille pakke.

Såfremt du/I ønsker at komme i betragtning til en bolig her i Stavnsholtvænge, bedes du/I skrive en ansøgning, der indeholder navn, adresse, telefon, mailadresse, fødselsdag samt lidt om interesser, evt. erhverv. Hvad man forventer af en andelsboligforening? – og hvad du/I kan bidrage med.

Gebyret for at stå på interesselisten er 100,- kr.  årligt. Interesselistegebyret opkræves fra 1. maj til 30. april. Den årlige indbetaling vil blive opkrævet pr. e-mail med en vedhæftet faktura, og såfremt den ikke indbetales rettidigt, bortfalder retten til en plads på listen.

Når der kommer en ledig andel, inviteres alle på interesselisten til åbent hus, som afholdes en onsdag aften og en lørdag eftermiddag.

Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge står selv frit for valg af nye andelshavere.

Med venlig hilsen

AB Stavnsholtvænge

Henning Willer

Stavnsholtvænge 16, 3520  Farum

Mobil: 3020 2278

CVR 32638198

Interesseliste@stavnsholt.dk                                  www.stavnsholt.dk