Interesse

Om foreningen

Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge er opført af Farum Private Andelsboligforening i 1993.

Bebyggelsen består af 19 boliger samt et fælleshus opført som 1 plans boliger med 6 boliger på 105 m2, 7 boliger på 95 m2, 5 boliger på 87 m2 og 1 bolig på 77 m2. Fælleshus 94m2

Klik to gange på billede for at se stor tegning.

Til hver bolig hører et loftsrum samt et udhus. Ligeledes har alle boliger egen for- og baghave. Der er parkering ved hver bolig, samt gæsteparkering ved fælleshuset.

Fælleshuset er placeret i forbindelse med et friareal ved indkørslen til bebyggelsen og indeholder forsamlingslokale, køkken, toilet /bad og et gæsteværelse. Fælleshusets lokaler kan lejes af andelshaverne til private arrangementer. Der forefindes service til 40 personer.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for en periode af 2 år.

Bestyrelsen har nedsat et aktivitetsudvalg, der gennem året arrangerer diverse sammenkomster for beboerne. Af disse arrangementer kan som eksempel nævnes: Nytårsfrokost, forårsfest, høstfest, musikaftener m.m.

For at begrænse udgifterne er foreningen selvadministrerende, ligesom vi i så stort et omfang som muligt selv sørger for vedligeholdelse af vore fællesarealer.

CVR: DK32638198

Foreningen er medlem af ABF.                 http://www.abf-rep.dk