Interesse

Om foreningen

Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge er opført af Farum Private Andelsboligforening i 1993.

Bebyggelsen består af 19 boliger samt et fælleshus opført som 1 plans boliger med 6 boliger på 105 m2, 7 boliger på 95 m2, 5 boliger på 87 m2 og 1 bolig på 77 m2.

Klik to gange på billede for at se stor tegning.

Til hver bolig hører et loftsrum samt et udhus. Ligeledes har alle boliger egen for- og baghave. Der er parkering ved hver bolig, samt gæsteparkering ved fælleshuset.

Fælleshuset er placeret i forbindelse med et friareal ved indkørslen til bebyggelsen og indeholder forsamlingslokale, køkken, toilet /bad og et gæsteværelse. Fælleshusets lokaler kan lejes af andelshaverne til private arrangementer. Der forefindes service til 40 personer.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for en periode af 2 år.

Bestyrelsen har nedsat et aktivitetsudvalg, der gennem året arrangerer diverse sammenkomster for beboerne. Af disse arrangementer kan som eksempel nævnes: Nytårsfrokost, forårsfest, høstfest, musikaftener m.m.

For at begrænse udgifterne er foreningen selvadministrerende, ligesom vi i så stort et omfang som muligt selv sørger for vedligeholdelse af vore fællesarealer.

CVR: DK32638198

Foreningen er medlem af ABF.                 http://www.abf-rep.dk